Politica de confidențialitate

SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Ultima actualizare: 27/03/2023

Site-ul www.campisimo.ro este deținut de „CAMPERISIMO”SRL. Acesta din urmă, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este responsabil pentru prelucrarea informațiilor personale ale fiecărui Utilizator al site-ului.
Această Politică de confidențialitate indică modul în care „CAMPERISIMO” SRL. colectează, stochează și utilizează informații despre persoanele care utilizează site-ul său web („Date cu caracter personal”), și oferă informații despre acțiunile întreprinse pentru a respecta drepturile Utilizatorului cu privire la datele sale personale. Prin utilizarea www.campisimo.ro, declarați că ați citit, înțelegeți conținutul și sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați site-ul www.campisimo.ro sau să furnizați date și informații cu caracter personal care ar putea fi necesare pentru a lua în considerare o solicitare sau o rezervare transmisă.
“CAMPERISIMO” SRL. are dreptul în orice moment să modifice, să modifice, să completeze, să scurteze sau să actualizeze în alt mod această Politică de confidențialitate, iar noua versiune relevantă va fi publicată pe www.campisimo.ro Data ultimei actualizări este menționată la începutul acestei Politici de confidențialitate. .

I. CE SUNT DATELE PERSONALE?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație specifică referitoare la dvs. prin care vă poate fi stabilită identitatea (de exemplu, numele dvs. de naștere, adresa, numărul de telefon, parola pentru accesarea site-ului nostru web, adresa IP etc.). Vă rugăm să rețineți că datele care nu pot fi legate direct de identitatea dvs. adevărată sau în combinație cu alte date nu sunt considerate date cu caracter personal.

II. CATEGORII DE DATE PERSONALE CULESATE ȘI PRELUCRATE:

2.1. Informațiile personale colectate și prelucrate la utilizarea serviciului „închirieri auto” sunt identitate fizică (nume, număr de identitate/pașaport, data valabilității, țara emiterii, data nașterii, adresa completă și exactă, telefon de contact, e-mail) , copia scanată sau fotografia unui permis de conducere și informații parțiale despre datele din kr. card cu care s-a făcut un depozit pentru a utiliza serviciul. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din un contract la care persoana fizică la care se referă datele este parte, precum și pentru acțiunile premergătoare încheierii unui contract. Necesitatea de a colecta informații cu caracter personal este impusă și de faptul că, în anumite circumstanțe, autoritățile de stat au un temei legal pentru a solicita informații personale pentru identificare.
2.2. Informații personale furnizate de dvs. atunci când utilizați site-ul nostru și vă abonați la servicii – nume, data nașterii, e-mail. Exemple de aceste servicii sunt campaniile sau evenimentele prin e-mail. Furnizarea acestor date este voluntară, dar unele dintre serviciile noastre nu sunt disponibile dacă nu furnizați aceste informații.
2.3. Date combinate. Aceste date sunt generate de sistemul nostru în timpul monitorizării traficului site-ului web. Aceste informații nu vă identifică și nu sunt legate în niciun fel de informațiile personale pe care le-ați furnizat.

III. SCOPURI ŞI PRINCIPII PENTRU CULEGEREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

3.1. Principiile pe care „CAMPERISIMO” SRL le respectă atunci când prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal sunt:

 • exactitatea și actualitatea datelor;
 • legalitate, bună-credință și transparență;
 • integritatea și confidențialitatea prelucrării;
 • garantarea unui nivel adecvat de securitate;
 • restricționarea scopurilor de prelucrare;
 • restrângerea depozitării în vederea atingerii obiectivelor;
 • relevanța față de scopurile prelucrării și minimizarea datelor colectate;

3.2. Scopul principal al colectării datelor și informațiilor este de a vă personaliza vizitele pe site-ul nostru, de a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs. și de a vă anunța cu privire la modificările organizației și serviciilor noastre. În plus, prelucrăm informațiile și datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri editoriale și ca răspuns la întrebările dumneavoastră, precum și pentru:

 • să rezervi o mașină – la birou, telefonic sau online;
  pentru a vă oferi serviciul de „închiriere auto” la încheierea unui contract de închiriere.
 • să proceseze tranzacțiile pe care le puteți face în legătură cu închirierea mașinii;
 • în cazurile în care suntem obligați să furnizăm informații instituțiilor statului;
 • să vă ofere informațiile care vi se potrivesc cel mai bine și intereselor dumneavoastră;
 • execuția de campanii de marketing, promoții și studii de piață;
 • optimizam sau îmbunătățim serviciile, produsele și activitățile noastre, pentru a efectua cercetare și dezvoltare, precum și pentru managementul general al organizației noastre;
 • scopuri contabile şi statistice

IV. PERIOADA DE PĂSTRARE A INFORMAȚIILOR CULEGATE:

“CAMPERISIMO” SRL. nu va stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă mai mare decât este necesar pentru atingerea scopurilor pentru care le prelucrează. Dacă baza pe care sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal încetează să mai existe, acestea vor fi șterse sau distruse în mod sigur. Stocarea datelor continuă atâta timp cât există un motiv pentru stocarea lor. Termenul de păstrare a informațiilor cu caracter personal furnizate este de 4 ani și 6 luni, ceea ce este justificat de art. 82, alin. 4 din ZANN și art. 80 și 81 Cod penal în legătură cu art. 189 ZDvP. După expirarea acestei perioade, informațiile sunt șterse automat.

 

V. MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZAȚIONALE:

Toate datele personale pe care ni le furnizați și pe care le colectăm sunt stocate pe servere situate pe teritoriul Republicii Bulgaria. Sunteți de acord că legile, alte reglementări și standarde ale țării în care datele și informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate și procesate pot fi diferite de cele ale țării în care vă aflați.

VI. DIVULGAREA DATELOR PERSONALE CULEGATE CĂTRE TERȚI:

6.1. Datele cu caracter personal sunt furnizate terților numai după primirea consimțământului scris de la persoana la care se referă datele.
6.2. Fără consimțământul persoanei, datele cu caracter personal pot fi furnizate terților în cazurile în care suntem obligați să furnizăm informațiile autorităților guvernamentale care au un temei legal pentru a solicita aceste informații.
6.3. Datele agregate nu sunt partajate cu terțe părți, cum ar fi agenții de publicitate și partenerii de afaceri.

 

VII. DREPTURILE PERSOANELOR SUBIECTE DE DATE ÎN CONFORM GDPR

Fiecare client are dreptul în orice moment în timpul prelucrării de a solicita informații despre datele personale colectate și prelucrate, precum și de a solicita blocarea sau distrugerea (ștergerea) datelor cu caracter personal colectate pentru el. Ștergerea datelor cu caracter personal se poate face prin completarea unui formular. În cazul în care ștergerea contravine obligațiilor legale sau contractuale de stocare sau altor motive reglementate de lege, în loc de ștergere, numai datele vor fi blocate, iar Clientului i se va trimite un refuz motivat.

VIII. DATE PENTRU ADMINISTRATORUL DATELOR PERSONALE:

Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal de la utilizatorii site-ului este realizată de „CAMPERISIMO”SRL. cu EIK RO43158528
, cu adresa de conducere in municipiul Bucuresti, Romania, Sector 3, Calea Dudesti, Nr. 107, Parter, ap. 3, manager Elena Filipova în calitate de administrator de date cu caracter personal.
Administratorul colectează și prelucrează toate datele personale în conformitate cu legile privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile în Uniunea Europeană.

IX. SUPERVIZOR:

Prezenta Politică este în conformitate cu cerințele legislației române și (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație. a acestor date și privind abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)