TERMENI ȘI CONDIȚII

PENTRU UTILIZAREA UNUI AUTOVEHICUL SPECIAL DE TIP AUTORULOTA/CAMPER

 

1. Rezervări:
1.1
. Rezervările pentru închirierea unei autorulote pot fi făcute de o persoană de peste 18 ani, atat telefonic (pe numarul
+40 7 40 60 40 40 sau +359 882 0000 20), cât și prin intermediul platformei online de pe site la adresa de e-mail: www.camperisimo.com..
1.2. Pentru o rezervare reușită, este necesară o confirmare din partea PROPRIETARULUI /
pentru rezervari prin telefon – oral, iar pentru rezervari prin intermediul platformei online – în scris) pentru disponibilitatea vehiculului preferat pentru perioada de închiriere solicitată.

2. Încheierea unui contract de închiriere și plata unui depozit.
2.1. În termen de 24 de ore de la o rezervare reușită, candidatul-Chiria
ș urmează să încheie un Contract de închiriere pentru vehiculul selectat pentru perioada solicitată, precum și să achite un depozit în temeiul acordului în valoare de 50% din prețul total de închiriere pentru întreaga perioada de închiriere.

3. Documente necesare și condiții pentru închiriere:
3.1. Pentru încheierea unui Contract de închiriere și pregătirea unei împuterniciri pentru șofer (atunci când călătoria este în străinătate), sunt prezentate următoarele documente pentru colectarea și verificarea datelor:
– permis si talon de conducere valabile cu o perioadă de valabilitate de cel puțin 2 luni de la data expirării perioadei de închiriere;
– carte de identitate valabilă cu o perioadă de valabilitate de cel puțin 2 luni de la data expirării perioadei de închiriere;
– un pașaport internațional valabil (numai pentru călătorii în țări din afara UE) valabil cel puțin 2 luni după încheierea perioadei de închiriere;
3.2. Cerințe pentru conducătorii auto:
– să aibă vârsta cuprinsă între 25 – 65 ani;
– să aibă cel puțin doi ani de experiență ca șofer activ și permis de conducere categoria B.;
* Orice șofer care este supus restricțiilor medicale sau legale de conducere trebuie să informeze PROPRIETARUL în prealabil.

4. Prețul de închiriere include:
• Asigurări – Casco și Răspunderea civilă
• Vignetă pentru rețeaua rutieră republicană
• Rezervor de combustibil plin
• Rezervor plin cu apă curată
• Butelie plină de gaz propan-butan
• Cabina de toaletă curățată și consumabile pentru acesta
• Rezervor de apă uzată curatat
• Autorulota curatată și dezinfectată în exterior și interior
• Împuternicire pentru conducerea autorulotei în limbă bulgară și engleză (pentru călătorii în străinătate)
• Echipamente standard
bogat – aer condiționat, TV LED de 24 inch, antenă digitală cu amplificator, panou solar, suport pentru biciclete, cameră cu vedere din spate, copertină, întinzătoare, cleme, nivelatoare 2 buc., detector de gaz combinat 3 în 1, console de încărcare USB și 220V, set de covoare de picioare confortabile, scară, materiale igienice – săpun lichid, detergent etc.
• Pachet “Siguranță” – trusă de prim ajutor, veste reflectorizante, extinctor, compresor și spray pentru anvelope
• Pachet “Accesorii de camping” – instrumente, prelungitor și adaptor 220V, furtun și adaptor de apă
• Pachet “Start” – curățare internă și externă și dezinfectare în trei etape, inspecție tehnică, realimentare, gaz, apă
* În cazul în care Chiria
șul dorește să utilizeze în timpul perioadei de închiriere oricare dintre pachetele suplimentare și / sau extra oferite de Proprietar, se datorează o plată separată, în funcție de prețul suplimentar anunțat de Proprietar pentru pachet / extra. Informații despre pachetele și opțiunile suplimentare oferite de catre Proprietar sunt disponibile la www.camperisimo.com.

5. Asigurări:
5.1. Autorulotele sunt închiriate cu asigurarea completă “Casco complet” și “Răspunderie civila”. Toate daunele cauzate pe autorulotă în Perioada de închiriere, pentru care CHIRIAȘUL nu a prezentat un Raport de accident, emis de poliția rutieră sau de către instituțiile de stat respective egale în străinătate, sunt acoperite și sunt în întregime pe cheltuiala CHIRIAȘULUI.
5.2. Obiectele personale și accesoriile chiriașilor nu sunt asigurate împotriva furtului și nu trebuie lăsate nesupravegheate în perioada de utilizare a autorulotei închiriate.
5.3. Se recomanda pentru siguranța și liniștea CHIRIAȘULUI său în timpul călătoriei să se încheie următoarele asigurări:
* asigurare împotriva tuturor riscurilor;
* asigurare de anulare a rezervării;
* asigurare medicală pentru șofer și pasageri;

6. Parcarea vehiculelor personale în Perioada de închiriere:
Proprietarul oferă Chiriașul unei autorulote, posibilitatea de a utiliza la cererea sa 1 loc de parcare gratuit pentru mașina sa personală pentru toată perioada de închiriere.

7. Anularea rezervării:
PROPRIETARUL își rezervă dreptul de a anula o rezervare confirmată în următoarele cazuri :
7.1. în cazul în care în termen de 24 de ore de la efectuarea unei rezervări nu se încheie niciun contract de închiriere pentru rezervarea respectivă și nu se plătește niciun depozit în temeiul acordului;
7.2. dacă se stabilește că permisul de conducere, talonul de conducere, cartea de identitate sau pașaportul internațional al conducătorului auto expiră în mai puțin de 2 luni de la ultima zi a perioadei de închiriere;
7.3. în cazul nerespectării termenului de plată sumei ramase din prețului total de închiriere sau a depozitului de garanție;
7.4. dacă se stabilește că persoana care a făcut rezervarea a declarat date incorecte sau inexacte;
* În cazurile de mai sus, dacă există sume plătite de Chiria
ș, acestea nu sunt rambursabile.
7.5. La stabilirea faptului că permisul de conducere străin depus de Chiriaș a expirat termenul în temeiul art. 162 din Legislația rutiera, în care Chiriașul avea dreptul să îl folosească pe teritoriul Republicii Bulgaria pentru conducerea unui autovehicul.
Pentru evitarea îndoielilor: Proprietarul nu este obligat să încheie un contract de închiriere pentru un autovehicul special de tip autorulotă cu Chiriașul, pentru a verifica autenticitatea sau valabilitatea cărții de identitate și a permisului de conducere prezentat de Chiriaș pentru colectarea datelor personale. În cazul impunerii de către autoritățile de poliție a unor sancțiuni pentru Chiriaș sau pentru însoțitorul acestuia, căruia i-a încredințat gestionarea mașinii închiriate,
ca urmare a condusului autorulotei cu documente personale false / sau expirate în perioada de închiriere, incl. la conducerea unei autorulote cu permis de conducere cu valabilitate expirată și / sau termen de utilizare expirat pe teritoriul Republicii Bulgaria al unui permis de conducere străin, care ar afecta în vreun fel autorulotă închiriata (inclusiv nu numai scoaterea plăcuțelor de înmatriculare și încetarea înmatriculării mașinii pentru o anumită perioadă, impunerea unei sancțiuni proprietarului camperului / proprietarului etc.) Chiriașul datorează plata tuturor costurilor care vor fi suportate de proprietarul mașinii închiriate pentru noua înmatriculare a acesteia, precum și plata despăgubirilor pentru toate suportate de Proprietar în temeiul contractului încheiat. Contractul de închiriere de autorulotă dăunează și pierde profiturile pentru perioada în care mașina închiriată nu va putea fi închiriată sau folosită din cauza înmatriculărilor înlăturate;

8. Plați:
8.1. Toate plățile după rezervare și încheierea unui contract de închiriere se efectuează în BGN la cursul de schimb valutar al BNB în ziua plății. Plățile se fac în numerar la adresa din Sofia, bulevardul Andrey Lyapchev 54, în conformitate cu prevederile Legii privind restricționarea plăților în numerar sau în contul bancar al locatorului, specificat în contractul de închiriere al mașinii închiriate. Taxele bancare pentru transfer sunt pe cheltuiala CHIRIAȘULUI.

9. Perioada de inchiriere. Timp și condiții pentru primirea și returnarea autorulotei închiriate:
9.1. Perioada de închiriere este indicată în contractul de închiriere încheiat cu Proprietarul.
9.2. Primirea autorulotei de către Chiriaș se face în fiecare zi de la 09.00 la 17.00.
9.3. Returnarea autorulotei de către Chiriaș se face până la ora 17.00 la Data convenită de returnare.
9.4. Adresa pentru primirea sau returnarea autorulotei de câtre Chiriaș este: orasul Sofia, Cartier Mladost 2, Bul. Andrey Lyapchev 54. Autorulota poate fi luată și returnată dintr-o altă locație cu plata în avans a unei taxe suplimentare de 2 BGN pe kilometru de la Sofia până la locația solicitată de Chiriaș pentru primirea și / sau returnarea vehicului închiriat.
9.5. La semnarea Protocolului de predare-primire pentru predarea posesiei autoturismului, Proprietarul îl instruiește pe Chiriaș pentru gestionarea și utilizarea corectă a autovehiculului și a echipamentului acestuia, care instrucțiune ar trebui să fie urmată de Chiriașul și însoțitorii lui.

10. Defecțiuni, avarii, daune și accidente cu autovehicul închiriat. Reparații.
10.1. CHIRIAȘUL este răspunzător pentru pagubele aduse mașinii închiriate, rezultate din:
10.1.1. proprietăți periculoase (explozivitate, inflamabilitate, corozivitate etc.) ale unui material sau substanță, dacă transportă astfel cu mașina închiriată, cu excepția lubrifianților pentru combustibil și a substanțelor de răcire, amplasate în rezervoarele și sistemele fabricii respective și necesare pentru funcționarea acesteia;
10.1.2. impactul și / sau contactul mașinii închiriate cu un conductor electric sau alt element care transportă curentul unei rețele electrice externe;
10.1.3. o explozie și / sau un incendiu care apare în timpul utilizării mașinii închiriate de către echipamente sau altele care sunt plasate lângă sau în autovehicului închiriat de către Chiriaș sau de către însoțitorii săi și care nu aparțin Chiriașului;
10.1.4. pătrunderea sau aspirarea apei, noroiului sau a altor substanțe în motorul și / sau corpul mașinii închiriate în perioada de închiriere;
10.1.5. înghețarea apei sau a altor lichide în oricare dintre sistemele mașinii închiriate ca urmare a acțiunilor Chiriașului, inclusiv în cazul în care aceeași persoană vizitează cu mașina locuri predispuse la aceasta;
10.1.6. alunecări de teren sau prăbușiri de pământ supunere la pământ sau straturi de roci cauzate de săpături sau alte activități umane – numai dacă Chiriașul ar fi putut prevedea sau avea cunoștințele sau ar fi putut avea cunoștința că în locul specific în care a stat cu mașina există o astfel de activitate sau locul în sine este predispus la aceasta;
10.1.7. funcționare necorespunzătoare, auto-tragere, supraîncărcare sau atașare slabă la solul mașinii închiriate, nerespectarea regulilor stabilite pentru protecția împotriva incendiilor și / sau pentru transportul de pasageri sau mărfuri cu mașina;
10.1.8. neglijență gravă sau faptă sau omisiune culpabilă, inclusiv intenționată, a Chiriașului sau a însoțitorilor acestuia sau a terților în timpul contractului de închiriere;
10.1.9. act intenționat sau inacțiunea unei persoane care comite fapta pentru profit în complicitate cu Chiriașul sau ruda / prietenul / cunoștința acestuia;
10.1.10. acțiuni sau inacțiuni intenționate ale Chiriașului și / sau ale rudei / prietenului / cunoștinței acestuia, care vizează organizarea unui eveniment de asigurare cu mașina închiriată;
10.1.11. absența sau furtul de obiecte personale, bagaje, mărfuri sau alte obiecte în mașina închiriată și deținută de către Proprietar;
10.1.12. daune cauzate de arsuri sau rupturi pe tapițerie sau alte elemente ale interiorului (interiorului) mașinii închiriate, cu excepția cazului în care acestea sunt o consecință directă a unui eveniment asigurat;
10.1.13. pagube cauzate unei părți din accesoriile (sau echipamentele) autovehiculului sau din amplasarea sau funcționarea incorectă a acestora de către CHIRIAȘ, cum ar fi aer condiționat, antenă de satelit, suport pentru biciclete, copertină, pabou solar și altele. Pentru a evita îndoielile: aceste așa-numite „accesorii” ale autorulotei nu sunt supuse asigurării de Casco încheiate, prin urmare, orice lipsă sau daună cauzată oricăruia dintre ei în perioada de închiriere sau daune cauzate de așa-numitele “accesorii” ale autorulotei însuși sau unor terți (sau articole) din plasarea sau funcționarea necorespunzătoare a acestor accesorii sunt suportate în întregime de CHIRIAȘ.
10.2. Chiriașul este obligat să aibă grijă de autoturismul închiriat cu grija unui proprietar bun și să verifice în mod regulat nivelul de ulei și lichid de răcire din motor și presiunea anvelopelor.
10.3. În caz de defecțiuni și / sau deteriorări ale autovehiculului (datorită uzurii pieselor în timpul utilizării normale) după ce perioada de închiriere a început, Chiriașul este obligat să notifice imediat Proprietarul cu privire la acestea prin telefon +40 7 40 60 40 40 și
+359 882 0000 20. În cazurile din fraza anterioară, Chiriașul va întreprinde următoarele acțiuni în conformitate cu instrucțiunile primite de la Proprietar: reparația autorulotei la cel mai apropiat service și / sau utilizarea asistenței rutiere pentru a duce autorulotă la un centru de service sau la altul locul specificat de Proprietar pentru repararea vehiculului. În aceste cazuri, Proprietarul rambursează Chirișul sumele plătite pentru reparații la returnarea autorulotei contra facturilor originale prezentate. Reparațiile și / sau înlocuirea în cazul unei anvelope fixe sau exploziei nu sunt rambursate.
10.4. În cazurile de la punctul 10.3., În care repararea autovehiculului necesită lăsarea vehiculului în service și în caz de imposibilitate a Proprietarului de a furniza Chiriașul un autovehicul de înlocuire pentru restul perioadei de închiriere, Proprietarul rambursează Chiriașul prețul de închiriere pentru această perioadă.
10.5. CHIRIAȘUL este răspunzător pentru toate costurile cauzate ca urmare a încălcării Legii traficului rutier, indiferent de teritoriul căruia a fost comisă încălcarea, întrucât toate amenzile și alte sancțiuni pentru o astfel de încălcare sunt datorate și plătite de el. Șoferul este pe deplin responsabil pentru daunele cauzate după consumul de alcool, droguri și / sau alte substanțe narcotice, îndiferent faptului că are un document de accident emis de autoritățile competente.
10.6. Toate defectele, ruperile și reparațiile cauzate ca urmare a neglijenței și gestionării fără scrupule de către CHIRIAȘ sunt pe cheltuiala sa.

11. TARIFE SUPLIMENTARE ȘI PENALITĂȚI LA RETURAREA AUTORULOTEI:
11.1. cabină de toaletă necurățatp – 375 RON;
11.2. rezervor de apă uzată necurățat – 75 RON;
11.3. în cazul rezervorului de combustibil incomplet – 75 RON + valoarea combustibilului;
11.4. autorulotă necurățata în interior – 175 RON;
11.5. autorulotă necurățata în exterior – 175 RON;
11.6. pentru a predarea autorulotei într-o stare foarte murdară (cu pete pe tapițerie, podea, pereți etc., care necesită spălarea lor sau necesită un alt tratament special pentru a fi curățat) – 375 RON;
11.7. în cazul unei pane de anvelope pe autorulotă în perioada de închiriere și utilizarea unui “Pachet de service” situat în autorulotă și care include un compresor cu tub de reumplere – 375 RON + prețul anvelopei;
11.8. În cazul stăbilirii faptului că un animal de companie a fost transportat în autovehicul închiriat în Perioada de închiriere fără a notifica PROPRIETARUL
și fără de a fi achiziționat Pachetul suplimentar „Curățare după un animal de companie” – 2500 RON;
** În cazul achiziționării unui pachet suplimentar “Pregătirea și curățarea camperului” taxe conform art. 11.2., 11.3., 11.4. și 11.5. nu sunt datorate de Chiriaș.

 

 

APA DIN REZERVOR NU ESTE POTABILĂ!!!
TRANSPORTAREA COMBUSTIBILULUI ȘI A MATERIALELOR INFLAMABILE CU MAȘINA ÎNCHIRIATĂ ESTE INTERZISĂ!
ESTE ABSOLUT INTERZIS PENTRU AUTORULOTA SA TRACTEZE SAU SA FIE  TRACTATA DE CÂTRE ALT VEHICUL!

Proprietarul are dreptul de a modifica sau completa aceste Termeni și Condiții Generale în orice moment. Acește Termeni și condiții generale intră în vigoare la dată de 14.07.2021 și sunt valabile până la anularea sau modificarea lor de către Proprietar.

Proprietarul nu este responsabil în caz de greșeli tipografice, precum și pentru întârzieri în actualizarea textului acestor Termeni și Condiții și nu garantează că aceste Termeni și Condiții nu conțin greșeli și omisiuni, sau că accesul la acestea va fi neîntrerupt. Informațiile, precum și documentele puse la dispoziție prin intermediul site-ului, nu pot fi considerate ca reproducere autentică a textelor oficiale. Singurele texte considerate autentice sunt textele în Contractului de închiriere a unui autoturism special de tip autorulotă și Termenile și condițiile generale ale acestuia, semnate de câtre Chiriaș la momentul închirierii unei autorulote de la Proprietar. În caz de diferență între versiunea electronică a Termeni si Condiții și textul tipărit al Termeni si Condiții (semnat de Chirias), va fi considerat autentic.numai textul tipărit oficial, certificat prin semnăturile ambelor părți.