TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI GENERALI
la Jocul „BANEASA CAMPER EXPO”.

PARTEA I. ORGANIZATORUL JOCULUI:
1.1. Organizatorul jocului este “CAMPERISIMO” SRL cu RO43158528
, cu adresa de conducere Romania, Bucuresti, Sector 3, Calea Dudesti, Nr. 107, Parter, Ap. 3. Organizatorul stabilește în mod independent condițiile de participare la Joc.

PARTEA 2. REGULI DE PARTICIPARE LA JOC:
2.1. Participanții la Joc sunt obligați să se familiarizeze cu și să respecte prevederile acestor Termeni și Condiții Generale („TO”).
2.2. Condițiile generale ale Jocului vor fi expuse într-un loc vizibil la expoziția „BANEASA CAMPER EXPO” organizată de CAMPERISIMO SRL. pe teritoriul parcării deschise a complexului comercial Băneasa, Bucureşti. Sunt publicate pe pagina corporativă a CAMPERISIMO SRL. la: www.camperisimo.ro, iar pe pagina de Facebook a CAMPERISIMO SRL există un link către acestea. la: https://www.facebook.com/campisimoro și pe pagina de Facebook a evenimentului.

PARTEA 3. TERITORIUL JOCULUI:
3.1. Jocul este organizat si desfasurat in parcarea deschisa a complexului comercial Baneasa, Bucuresti.

PARTEA 4. PERIOADA DE JOC:
4.1. Jocul începe la 10:00 pe 29/09/2023 și continuă până la 20:00 pe 01/10/2023.

PARTEA 5. DREPTUL DE PARTICIPAR LA JOC. PARTICIPANTI:
5.1. Dreptul de a participa la Joc este disponibil tuturor persoanelor fizice apte de muncă care au împlinit vârsta de 18 ani începând cu ora 00:00 pe 29.09.2023 și care s-au înregistrat în perioada Jocului pentru participare conform Mecanismului de Participare. Înregistrarea pentru participarea unui participant care nu a împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii va fi considerată nulă.
În cazul în care un participant care a câștigat un premiu are sub 18 ani la data înregistrării, înscrierea sa va fi considerată invalidă și premiul nu îi va fi acordat și/sau acordat.
5.2. Nu este necesară achiziționarea de produse sau servicii pentru a participa la Joc.
5.3. Angajații Organizatorului și membrii familiilor acestora nu au voie să participe la Joc.

PARTEA 6. MECANISM DE PARTICIPARE LA JOC:
6.1. Orice persoană care are dreptul și dorește să participe la Joc trebuie, în perioada Jocului, să intre pe site-ul CAMPERISIMO România la: www.camperisimo.ro, pagina de Facebook a CAMPERISIMO România la: https://www.facebook .com /campisimoro sau pe pagina de Facebook a evenimentului și înregistrați-vă pentru a participa printr-un banner special creat etichetat „Participă”.
Înregistrarea este considerată valabilă dacă participantul completează următoarele câmpuri în formularul de înregistrare de participare: nume și prenume, e-mail și număr de telefon de contact și este de acord cu Condițiile de utilizare ale Jocului.
6.2. Participarea la Joc este voluntară. Prin completarea datelor de la articolulPrin completarea datelor de la punctul 6.1. Participantul declară că este familiarizat cu și acceptă acești Termeni și Condiții Generale, dându-și consimțământul ca datele cu caracter personal furnizate în mod voluntar de acesta să fie colectate, prelucrate, utilizate și stocate de Organizator și partenerii săi în scopul Jocului organizat, precum si pentru alte promotii/activitati care vor fi sustinute in viitor de catre acestia, inclusiv și să ofere informații cu privire la ofertele promoționale pentru închirierea și/sau vânzarea de campinguri și campinguri, și/sau echipamente pentru acestea, precum și pentru a primi sms și/sau mesaje e-mail în acest sens. Fiecare Participant este informat în prealabil de către Organizator prin prezentele CG că consimțământul dat de acesta pentru prelucrarea, utilizarea și stocarea datelor cu caracter personal dat prin completarea datelor sale pentru participarea la Joc poate fi retras în orice moment prin notificare scrisă adresată Organizatorului.
6.3. Pentru evitarea oricărui dubiu: Pentru a participa la Joc, Participantul are dreptul de a completa doar propriile date personale – nume și prenume, număr de mobil, adresa de e-mail /e-mail/ și nu are dreptul de a intra datele cu caracter personal din formularul de înregistrare pentru participare datele altor persoane, indiferent dacă aceste persoane sunt rude, soții, copii sau prieteni ai acestora.
6.4. Executarea exactă a acțiunilor de la punctul 6.1. de către Participant are ca rezultat includerea sa automată în tragerea la sorți.
6.5. În cazul încălcărilor sau încercărilor de manipulare a Jocului, participarea care nu este reglementată sau nu respectă aceste Condiții de utilizare, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica Participantul.

PARTEA 7. PREMII ÎN JOC:
7.1.1. 500 (cinci sute) bonuri electronice pentru inchirierea unei rulote de la CAMPERISIMO SRL. în valoare de 500,00 (cinci sute) lei fiecare dintre ele;
7.1.2. 5 (cinci) vouchere pentru saptamana camper All-inclusive cu rulota de la CAMPERISIMO SRL. Premiul include inchirierea unei saptamani (7 zile, 6 nopti) a unei caravane asigurata de CAMPERISIMO SRL., dotata cu toate cele oferite de CAMPERISIMO SRL. pachete suplimentare.Participanții care au câștigat tichetele le pot vizualiza pe cele oferite de CAMPERISIMO SRL. rulote la www.campisimo.ro, iar voucherele pot fi folosite pentru a închiria o rulotă cu un preț zilnic de închiriere de până la 150 euro cu TVA din categoriile semi-integrat, alcov și rulotă conform prețului curent al fiecărei rulote amplasate pe Site-ul.Pentru a utiliza voucherul, participantul câștigător trebuie să semneze un contract de închiriere pentru rulotă și să furnizeze un depozit de garanție de 1.000 €, în funcție de tipul și modelul de rulotă selectat. Voucherul nu include contravaloarea combustibilului utilizat în Perioada de Închiriere, care este pe cheltuiala utilizatorului rulotei.
7.1.3. 50 (cincizeci) de weekenduri la Terme di Hissar Camping. Un voucher include utilizarea unui loc de parcare (pentru o mașină, inclusiv rulotă, rulotă, cort etc.) pentru 2 nopți (vineri și sâmbătă sau sâmbătă și duminică) la camping.
7.2. Determinarea participanților câștigători:
7.2.1. La extragerea premiilor participă toți Participanții care s-au înscris pentru a participa la Joc conform regulilor de la punctul 6.1. din acești Termeni.
7.2.2 Extragerea câștigătorilor va fi efectuată de CAMPERISIMO SRL. până la 10.10.2023 la întâmplare dintre toți cei care s-au înscris cu succes pentru a participa la Joc. Tragerea la sorți folosește software specializat, oferind șansa de a primi un premiu tuturor participanților înscriși cu succes. Tragerea premiilor are loc în prezența unei Comisii formate din reprezentanți ai Organizatorului, care certifică rezultatele acestora.Participanții în rezervă nu sunt determinați. Numele Participanților câștigători și Premiul câștigat de fiecare dintre aceștia vor fi anunțate până la data de 31.10.2023 pe pagina corporativă a CAMPERISIMO SRL. la adresa: www.camperisimo.ro, ca link către lista câștigătorilor va fi pe pagina de Facebook a CAMPERISIMO SRL. și pe pagina de Facebook a evenimentului. Fiecare dintre participanții câștigători va primi un e-mail la adresa de e-mail pe care a specificat-o.7.2.3. Pentru fiecare dintre Premii, participantului câștigător i se eliberează un voucher electronic, care este trimis la adresa de e-mail (e-mail) specificată de acesta în timpul înscrierii. Voucherele electronice vor fi trimise pe email-urile participanților de către CAMPERISIMO SRL. în perioada până la 31.10.2023.
7.2.4. Nu este permisă înlocuirea unui premiu câștigat cu echivalentul său în bani sau cu un alt premiu.
7.2.5. Voucherele electronice de la punctul 7.1.1. poate fi folosit pentru inchirierea unei rulote de la CAMPERISIMO SRL (ca plata partiala a pretului de inchiriere), iar in acest scop detinatorul voucherului trebuie sa incheie un Contract de inchiriere pentru un autovehicul special tip camper cu CAMPERISIMO SRL. sau o persoană desemnată de acesta pentru utilizarea rulotei selectate. Valoarea voucherului de la punctul 7.1.1. se deduce din prețul de închiriere al rulotei pentru perioada de închiriere selectată. Se folosește un e-voucher pentru fiecare închiriere de rulotă.
7.2.6. Dacă dorește să folosească voucherul electronic primit la punctul 7.1.1. etc. 7.1.2., Participantul relevant trebuie să contacteze Organizatorul pentru a specifica modalitatea de utilizare a Premiului (alege cu ce model de rulotă să folosească voucherul câștigat, perioada de închiriere, pachete suplimentare și suplimente etc.). Fiecare dintre rulote poate fi închiriat pentru o perioadă aleasă de participantul câștigător, în funcție de ocuparea rulotei și de rezervările anterioare făcute pentru acesta. Autocaravanele sunt inchiriate conform listei oficiale de preturi a CAMPERISIMO SRL., iar pretul de inchiriere si depozitul de garantie necesar sunt indicate in link-ul catre fiecare camper de pe pagina corporativa a CAMPERISIMO SRL. la: www.campisimo.ro.
7.2.7. În cazul în care o persoană care a participat la Joc și a primit un voucher electronic pentru închirierea unei rulote conform punctului 7.1.1. etc. 7.1.2. dintre aceste OU, nu contactează Organizatorul pentru a specifica metoda și Perioada de închiriere pentru utilizarea voucherului în perioada de la punctul 7.3.1. de mai jos, și/sau nu folosește voucherul câștigat în aceeași perioadă, persoana respectivă își pierde dreptul de a utiliza voucherul electronic primit.
7.2.8. Camperele cu care participanții pot folosi voucherele câștigate sunt furnizate la adresa Campisimo SRL. în parcarea Băneasa Mall, împotriva unui Contract de închiriere semnat pentru un autoturism special tip rulotă cu Participantul câștigător sau un terț cu acordul Organizatorului, un Protocol de Predare pentru predarea dreptului de proprietate asupra autoturismului și un depozit de garanție 1.000 euro pentru perioada de utilizare a acestuia . Depozitul de garanție asigură utilizarea cu grijă a mașinii închiriate în scopul pentru care a fost destinată, precum și:
– acoperirea totală/parțială a oricăror daune aduse vehiculului cauzate în Perioada de Închiriere;
– curatarea autovehiculului – cand rulota este returnata in stare foarte murdara cu pete greu de indepartat pe tapiterie, podea, pereti etc., care necesita spalare sau necesita alt tratament special pentru curatare;
– realimentare – numai în cazurile în care rulota este returnată fără încărcare;
– alte cazuri specificate în Contractul de închiriere a rulotei semnat;
7.2.9. Returnarea depozitului de garanție furnizat se face în numerar sau într-un cont bancar în termen de 10 (zece) zile de la data returnării mașinii închiriate, cu excepția cazurilor descrise explicit în Contractul de închiriere, în care returnarea depozitul se face la un alt moment .
7.2.10. În caz de deteriorare și/sau lipsă a vehiculului și/sau a interiorului caroseriei acestuia atunci când vehiculul este returnat după încheierea Perioadei de Închiriere, sau în cazul pierderii documentelor sau a cheilor vehiculului etc. similar, o sumă pentru rambursarea integrală a acestora este dedusă din depozitul de garanție oferit. În caz de deteriorare a rulotei în perioada de închiriere, depozitul va fi returnat după repararea daunei, suma plătită pentru reparație fiind dedusă din depozit și soldul (dacă există) returnat persoanei care a plătit-o. .
7.2.11. Returul rulotei se efectuează până la ora 17.00 în ultima zi a Perioadei de Închiriere împotriva Protocolului de Recepție și Predare la adresa: București, Campisimo SRL., Baneasa MAll. Alimentarea rulotei în Perioada de închiriere este pe cheltuiala Chiriașului conform Contractului de închiriere, iar rulota este primită cu rezervorul plin de combustibil și trebuie returnat cu rezervorul plin de combustibil.
7.2.12. Toate daunele cauzate rulotei în Perioada de Închiriere, pentru care CHIRIATUL nu depune un Raport de Accident emis de autoritățile de poliție sau de autoritățile guvernamentale echivalente relevante din străinătate, sunt acoperite și sunt în întregime pe cheltuiala Chiriașului conform Contractului.
7.3.1. Termenul limită de utilizare a fiecărui voucher de la punctul 7.1.1., punctul 7.1.2. etc. 7.1.3. este 31.12.2024 inclusiv.
7.3.2. Primirea/utilizarea Premiilor se efectuează personal de către Participantul câștigător la prezentarea cărții de identitate. Dreptul de a primi un premiu câștigat nu poate fi transferat terților.
7.3.3. Fiecare dintre premiile de la punctul 7.1.4. etc. 7.1.5. poate fi primit de către participantul câștigător în perioada 10.10.2023 – 31.10.2023 în orele 10.00 – 17.00 la adresa din municipiul București, Băneasa Mall, Campisimo. Primirea acestor Premii de la o terță parte este posibilă numai cu prezentarea în original a unei procuri explicite, notariale, de către Participantul terțului, iar primirea premiului în sine este certificată prin semnarea unui protocol de predare.
7.3.4. În cazul în care câștigătorul Premiului la punctul 7.1.4. etc. 7.1.5. Participantul dorește să îl primească într-un alt loc decât cel specificat la punctul 7.3.3. adresa de mai sus, el este obligat să notifice în scris Organizatorul despre aceasta și să suporte costurile serviciilor de curierat pe cheltuiala sa.
7.3.5. În cazul în care a câștigat un premiu la punctul 7.1.4. etc. 7.1.5. Participantul nu a apărut în termenul de la punctul 7.3.3. la adresa Bucurestiului, Baneasa Mall, sau nu a contactat Organizatorul pentru a specifica modalitatea si ziua de primire a Premiului, ori a refuzat primirea Premiului, ori nu si-a declarat in aceeasi perioada dorinta de a primi Premiul la termenul specificat. adresa scrisă de la acesta, sau nu a fost găsit de curier la adresa scrisă indicată de acesta pentru a primi Premiul, își pierde dreptul pentru a primi un Premiu, deoarece nu este organizată o nouă tragere la sorți.

PARTEA 8. RĂSPUNDERE
8.1. Promotorul nu este obligat să corespundă în legătură cu revendicările privind utilizarea Premiului din Joc. În cazul descalificării unui Participant în temeiul art. 6.5. de mai sus, Organizatorul nu este obligat să ofere explicații și/sau să ofere dovezi Participantului descalificat cu privire la motivul descalificării acestuia.
8.2. Organizatorul nu este responsabil în cazurile de imposibilitate de înregistrare și participare la Joc din cauza apariției unor circumstanțe independente de voința sa – cazuri de forță majoră, evenimente aleatorii, lipsa conexiunii la Internet, probleme cu telefonul participantului, incapacitatea participantului de a utiliza funcțiile telefonului sau internetului, anularea expoziției din cauza COVID-19 sau altele. asemănătoare.
8.3. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele întreruperi sau probleme tehnice, împiedicând utilizarea paginilor corporative sau de Facebook ale CAMPERISIMO din cauza exploatării incorecte a tehnicii de către Participan
8.4. Organizatorul nu este responsabil dacă oricare dintre Participanți completează formularul de participare datele personale ale unei terțe părți, indiferent dacă acestea se referă la un nume/prenume, număr de mobil sau adresă de e-mail. Pentru evitarea îndoielii: Participarea la Joc este voluntară și personală, iar în caz de necinste din partea Participantului la furnizarea datelor, acesta își pierde dreptul de participare, resp. dreptul la Premiu și poartă responsabilitatea exclusivă pentru datele personale completate de acesta.
8.5. Datele de contact ale Organizatorului sunt publicate la finalul acestor Termeni și Condiții Generale.
8.6. Un Participant care a câștigat un Premiu își pierde dreptul de a-l folosi în cazul în care Organizatorul constată că datele completate de acesta pentru participarea la Joc nu se potrivesc cu datele deținătorului e-voucherului, ci pentru premii. la punctul 7.1.1. etc. 7.1.2. – și dacă refuză să încheie un Contract de închiriere pentru un vehicul special de tip rulotă și OU pentru acesta și/sau nu oferă un depozit de garanție pentru rulota selectată pentru Perioada de închiriere.

PARTEA 9. ÎNCHEIAREA JOCULUI:
9.1. Organizatorul are dreptul irevocabil de a înceta Jocul în orice moment, anunțând acest lucru pe pagina corporativă și/sau de Facebook a CAMPERISIMO SRL., resp. pe pagina de Facebook a evenimentului în cazul în care detectează abuzuri, încălcări ale Regulilor sau dacă apar alte circumstanțe care necesită încetarea. În aceste cazuri, Organizatorul nu datorează despăgubiri participanților.

PARTEA 10. DISPOZIȚII SUPLIMENTARE:
10.1. Participanții furnizează în mod voluntar Organizatorului propriile date personale necesare participării la Joc, precum și acordul lor pentru ca aceste date să fie utilizate, stocate și prelucrate de către Organizator și partenerii săi în scopurile Jocului și în conformitate cu prevederile declarațiile de la punctul 6.2. din acești Termeni și Condiții Generale.
10.2. Fiecare participant care a primit un voucher de premiu este de acord să participe la evenimente publice și alte evenimente promoționale ale CAMPERISIMO SRL. în legătură cu Jocul, fără a fi nevoie de acord suplimentar sau de plată de către CAMPERISIMO SRL. O astfel de publicitate poate include utilizarea numelui și/sau prenumelui său, a fotografiilor și/sau a altor date și imagini.
10.3. Organizatorul nu este responsabil pentru: a) în cazul în care voucherul cadou nu poate fi utilizat din cauza refuzului și/sau incapacității participantului câștigător de a-l utiliza (inclusiv din cauza lipsei unui permis de conducere valabil) sau din cauza altor motive tehnice și/sau sau obstacole legale legate de un anumit Participant; b) în cazul în care voucherul cadou nu poate fi furnizat și/sau utilizat din cauza unor circumstanțe de forță majoră, din cauza unor restricții reglementare sau legale sau din cauza oricăror alte circumstanțe independente de voința sa; c) pentru orice daune produse în timpul sau în legătură cu participarea la Joc, cu excepția cazului în care se dovedește că acestea au fost cauzate în mod intenționat de către Organizator.
*** În cazul în care un act al unei autorități de stat restricționează libera circulație prin punctele de trecere a frontierei terestre ale României sau ale altor țări în care Participantul dorește să călătorească cu rulota folosind voucherul în perioada menționată mai sus (ceea ce ar duce la imposibilitatea realizării călătoriei planificate de acesta, sau până la utilizarea voucherului de premiu), Participantul are dreptul în termen de un an, de la data încetării restricției, să profite de voucherul primit în altă perioadă. de utilizare convenit suplimentar cu Organizatorul în cadrul evenimentului, respectiv pentru noua perioadă selectată de utilizare a voucherului.
10.4. Dacă, din cauza unor circumstanțe independente de controlul Promotorului, Promotorul nu este în măsură să furnizeze Voucherul cadou, Promotorul își rezervă dreptul de a oferi participantului câștigător un premiu înlocuitor de valoare egală sau mai mare.
10.5. Informații privind Jocul pot fi obținute pe paginile corporative și de Facebook ale CAMPERISIMO SRL, aflate la: www.campisimo.ro, https://www.facebook.com/campisimoro și pe pagina de Facebook a evenimentului.
10.6. Organizatorul are dreptul în orice moment de a modifica, completa sau anula acești Termeni și Condiții Generale de participare la Joc. Modificările, completările sau anulările intră în vigoare de la data publicării lor pe paginile corporative și/sau de Facebook ale CAMPERISIMO SRL. și evenimentul menționat mai sus.
10.7. Acești Termeni și Condiții Generale intră în vigoare de la ora 10:00 pe 29.09.2023 și sunt valabili pentru Perioada de Joc în cazul în care nu sunt modificați, completați sau anulați conform condițiilor punctului anterior 10.6.
Litigiile dintre Organizator si participanti se solutioneaza prin negocieri si conform procedurii prevazute de legislatia romana.

Toate mesajele participanților către Organizator trebuie trimise în scris la următoarea adresă:
Bucuresti, Parcare Bricostore Baneasa, booking@campisimo.ro, sau la numerele de contact:
+40 7 53 20 10 20/ +40 7 40 60 40 40